Computer Society

Ondokuz Mayıs Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğu komitesi olan Computer Society (CS) üyelerine projeler üzerinden bilgisayar ve teknoloji teorisinin uygulanması ve uygulanmasının geliştirilmesini amaçlar.

Algoritma geliştirmek, farklı programlama dillerinde uygulamalar üretmek ve projelere yazılımsal destek sağlamak başlıca görevlerinden olan bu komite üyelerine danışmanlık, eğitim ve tartışma ortamı sağlamak için birçok etkinlik düzenler ve projeler geliştirir.

Her sene değişen temsilcisi ile yeniden hazırlanan yıllık planı doğrultusunda Arduino, C, C#, Python, Java gibi programla dillerini yıl içerisinde işler.

Hasan İlteriş DİNCER
CS Temsilcisi

CS Çalışıyor

KAPAT