IEEE Türkiye Kardeş Kollar Projesi

IEEE Türkiye Kardeş Kollar Projesi olarak amacımız, IEEE Türkiye genelinde bulunan kollar arasında bir
iletişim ağı kurarak sistematik bilgi paylaşımı sağlamaktır. Farklı kollarla birlikte etkinlikler
düzenleyerek, edindiğimiz bilgileri birbirimizle paylaşarak topluluklarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Her yıl gerekli görüşmeler yapılarak iki veya üç kolun birleşmesinden oluşan bir kardeşlik kurulur. Seçilen kardeş kollar ile bir teknik ve bir sosyal proje düzenlenir.
Eren ONUK
ITKK Temsilcisi
KAPAT