Educational Activities

Educational Activities Komitesi’nde asıl amacımız çevremizde gördüğümüz sosyal sorunlara teknolojik çözümler getirmek ve sosyal hayattaki gruplara sosyoteknik eğitimler vermektir. Severek öğretmeyi ve öğrendiklerini hayatın her alanında kullanabilecekleri bilgileri kazandırmayı amaçlamaktayız,
teknik bilginin ve sosyal sorumluluğun tek amaç altında eritilip, birleştirildiği projeler üretmekte bir başka amacımız.

Yaptığımız faaliyetlere örnek verecek olursak;
• ”Teach and Make(TAM)” ile öğrencilere önce bilgiyi öğretir sonrada onlardan öğrendiklerini geliştirerek bir geri tepki isteriz.

• “Bilim Deneyleri” ile orta-ilkokul öğrencilerine deneyler ve sunumlarla mühendisliği tanıtıp , onlara bilimi ,  matematiği sevdirip, aşılarız.  

• “Kodlama eğitimi” etkinliği ile ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi verip,yazılım kültürünü nasıl geliştirebilecekleri hakkında bir altyapı hazırlarız.

• “Hour of code” etkinliği ile kodlama eğitimi veririz

Taliha KULECİ
EA Temsilcisi
KAPAT