CAD & CAM Komitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğunun yeni komitesi CAD-CAM üyelerine projeler üzerinden bilgisayar destekli çizim uygulamalarını oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçlar.

CAD-CAM Komitesinin öncelikli amacı çizim ve görüş yeteneğini geliştirmektir. Eğitimlerimizde farklı çizim programlarında teorik ve uygulamalı olarak bilgisayar destekli çizim yapmak bulunurken bunlara ek olarak yapım aşamasındaki projelere destek sağlamakta amaçlarımız arasındadır. Komitemiz amaçları ve hedefleri doğrultusunda üyelerimize danışmanlık, eğitim ve tartışma ortamı sağlamak için etkinlikler düzenler ve projeler geliştirir.

Sene başında hazırlanan yıllık plan doğrultusunda CATIA, SOLİDWORKS ve AUTOCAD gibi sektörde sık kullanılan çizim programlarını yıl içerisinde işler.

Enes BOLAT - Yiğit Furkan ORHAN
CAD & CAM Komitesi Temsilcileri
KAPAT